皇冠开户
热门标签

环球ug平台卖分:Thủ tướng: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy định mới về bộ máy, biên chế

时间:1个月前   阅读:7

app kiếm tiền online(www.84vng.com):app kiếm tiền online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。app kiếm tiền online(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,app kiếm tiền online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Chiều nay, 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ, do Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các Thứ trưởng chủ trì.

Tại điểm cầu chính (trụ sở Bộ Nội vụ), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Dự và chủ trì tại điểm cầu UBND TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ

Khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo Bộ Nội vụ, năm 2022, toàn ngành nội vụ đã chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông các quy định pháp luật với các quy định của Đảng.

Trong đó, ngành đã kịp thời tham mưu BCĐ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đảo bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cấp, ngành; thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC cũng có nhiều đổi mới; cải cách TTHC trong các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước các cấp gắn với thực hiện nghiêm văn hóa công vụ. Công tác xây dựng chính quyền địa phương cũng được chú trọng; chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ T.Ư đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Năm 2022, ước tính Chỉ số PAR INDEX của các bộ, ngành đạt 86,3% tăng 0,23 điểm phần trăm (86,07%) và các địa phương đạt 86,57% tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm trước (86,37%). Tính đến cuối tháng 11/2022, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hoá 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản QPPL; tỷ lệ DVC trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số TTHC). Việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97,45%; 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, TP hoàn thành xây dựng, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới, ngày càng thực chất, kịp thời, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định, chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng đường hướng, phương châm hành đạo và đồng hành cùng dân tộc. Công tác văn thư, lưu trữ cũng ngày càng được đổi mới làm cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số của ngành. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế... đạt nhiều kết quả nổi bật, đảm bảo kỷ cương, pháp luật...

Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong năm 2023 nhằm tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực nội vụ, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương, tập trung cho cấp xã, xây dựng chính quyền đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp. Đồng thời, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngành sẽ trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW và hoàn thành hệ thống cơ chế, chính sách để chủ động thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhằm đảm bảo đời sống, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, sẽ tập trung rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ, ngành và với chính quyền địa phương nhằm khơi thông điểm nghẽn phát triển, phát huy sự năng động, sáng tạo, tự chủ của các địa phương gắn với thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và ĐVSNCL của bộ, ngành, địa phương. Cùng đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của UBTV Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030; hoàn thành sắp xếp đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2025. Đồng thời, tổ chức sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống thể chế, chính sách mô hình chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, ĐVHC kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: Ảnh: VGP

Tập trung cải cách cho người dân, tăng cường chuyển đổi số

,

赌博大吃小玩法www.eth0808.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。

,

Tại Hội nghị đã ghi nhận ý kiến phát biểu tham luận của một số địa phương đóng góp vào kết quả công tác năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 15 tập thể; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành nội vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích, kết quả đạt được của ngành nội vụ cả nước trong năm 2022, đóng góp lớn, quan trọng vào thành tích chung năm 2022 của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh cần phát huy những kết quả đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm từ năm 2022, trong năm 2023 và những năm tiếp theo khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn so với thuận lợi nên càng phải cố gắng nhiều hơn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành nội vụ chú trọng 4 mục tiêu quan trọng nhất là: Tiếp tục góp phần xây dựng được bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, chống tham nhũng tiêu cực; nâng cao chất lượng, xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách TTHC, lấy người dân DN làm trung tâm, chủ thể và lấy sự hài lòng của họ làm thước đo hiệu quả cải cách TTHC.

“Tin rằng ngành sẽ đạt được những mục tiêu này, trên cơ sở nắm chắc tình hình, vận dụng vào thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình” - Thủ tướng Chính phủ nói.

Quang cảnh tại điểm cầu UBND TP Hà Nội

Cho hay vừa qua Ban Chấp hành T.Ư đã ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW tiếp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN với nhiệm vụ rất nặng nề, xác định hoàn thành cơ bản xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, chính quyền hiện đại, trong sạch vững mạnh, Thủ tướng đề nghị: Ngành nội vụ trong năm tới tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách - 1 trong 3 đột phá chiến lược, trong đó tiếp tục rà soát lại thể chế liên quan ngành nội vụ xem vướng mắc ở đâu, nội dung gì, cấp nào, ai giải quyết xử lý; tham mưu đẩy mạnh việc hoàn thiện đôn đốc triển khai cơ chế phân cấp phần quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ các cấp.

Song song đó, Thủ tướng đề nghị toàn ngành đẩy mạnh rà soát các quy định liên quan chính sách cán bộ xem vướng mắc chỗ nào để giải quyết; đổi mới hoàn thiện cơ chế liên thông được đội ngũ cán bộ từ cấp xã đến cấp T.Ư cho hiệu quả, kịp thời, trong đó lưu ý luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng, ngành cần nghiên cứu thực hiện luân chuyển cán bộ cho tốt, có khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế khen thưởng cá nhân sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, thu hút trọng dụng nhân tài cho nền công vụ, để cán bộ yên tâm làm việc; sớm hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo VTVL, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.  

Cùng đó, Thủ tướng đề nghị ngành chú trọng tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bên trong của các bộ ngành, khắc phục các khó khăn để hoàn thành nốt tại 3 bộ còn lại, đặc biệt giảm tối đa số phòng trong Vụ; đổi mới sắp xếp ĐVSNCL, xây dựng đề án tổ chức hoạt động của ĐVSNCL, dứt khoát thực hiện tự chủ tại các đơn vị này, trong đó bám sát thực tiễn để sửa đổi những vấn đề đã lạc hậu, nhất định không chuyển đổi trạng thái một cách đột ngột...

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổng kết việc thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

“Đặc biệt, ngành cần tập trung cải cách TTHC, nhất là cho Nhân dân, DN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số. Trong đó, cố gắng cùng ngành ngân hàng, tài chính đẩy mạnh không dùng thanh toán bằng tiền mặt mà trên môi trường mạng theo đúng nghị quyết của T.Ư” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, tạo được động lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; tăng cường thanh tra công vụ; tiếp tục thực hiện tốt tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng...

Ngay sau Hội nghị, chiều cùng ngày, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

,

环球ug平台卖分www.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

上一篇:Telegram群组(www.tg888.vip):CĐV Indonesia tấn công xe chở tuyển Thái Lan, Madam Pang 'sợ xanh mặt'

下一篇:新2网址大全(www.hg8080.vip):躁男也有柔情时 李静

网友评论